AVOCAT RALUCA GHEORGHIU EXPLICĂ CELE MAI RECENTE MODIFICĂRI ȊN MATERIA EXECUTĂRII SILITE -TITLURILE EXECUTORII

Odata cu publicarea in Monitorul Oficial nr. 196, in data de 21.03.2017, a Legii nr. 17/17.03.2017 privind aprobarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 1/2016 pentru modificarea Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedura civila, precum si a unor acte normative conexe, au fost aduse mai multe modificari legislative in ceea ce priveste procedura executarii silite.

Prin actul normativ anterior mentionat se aduc importante modificari si unor categorii de titluri executorii, respectiv inscrisurile sub semnatura privata si acordurile parentale, in materia dreptului familiei.

Potrivit noii reglementari, inscrisurile sub semnatura privata sunt titluri executorii numai daca sunt inregistrate in registrele publice, in cazurile si conditiile anume prevazute de lege (art. 641 C.pr.civ.). In ce consta modificarea? Anterior lipsea sintagma “numai daca sunt inregistrate in registrele publice”.

Schimbarea legislativa nu afecteaza multe dintre contractele care constituiau titlu executoriu si sub vechea reglementare, cu conditia inregistrarii acestora in registrele publice. Prin urmare, in cazul contractelor de locatiune (executorii daca sunt inregistrate la organele fiscale), contractelor de arendare (executorii daca sunt inregistrate la consiliul local), contractelor de imprumut de consumatie si comodat (executorii daca au data certa) regulile pentru obtinerea executarii silite raman aceleasi, aceste acte devenind titluri executorii dupa indeplinirea formalitatilor cerute de lege.

Mai sunt contractele de credit si cele de asistenta juridica titluri executorii?

Pentru alte categorii de contracte, precum contractele de credit si cele de asistenta juridica, legea lasa loc interpretarilor: intr-o acceptiune, ar fi necesara inscrierea acestor tipuri de contracte in registre publice iar intr-un alt punct de vedere, contractele vor continua sa fie titluri executorii fara a fi necesara inscrierea lor vreun registru.

Suntem de acord cu cea din urma opinie, conform careia contractele de credit si de asistenta juridica continua sa fie titluri executorii, fara necesitatea “inregistrarii in registrele publice”, intrucat caracterul lor executoriu deriva din legi speciale.

Contractele de credit sunt titluri executorii potrivit disp. art. 120 din O.U.G. nr. 99/2006.

Contractele de asistenta juridica sunt titluri executorii potrivit art. 31 alin. 3) din Legea nr. 51/1995 dar si potrivit art. 124 alin. 1) din Statutul profesiei de avocat.

Aceasta inseamna ca cele doua tipuri de contracte vor putea fi executate ca si pana acum, fara sa mai fie nevoie de indeplinirea unor alte formalitati. Cu alte cuvinte, puteti fi executat in continuare doar in baza unui contract de credit, fara sa fie necesar ca un astfel de contract sa fie inscris intr-un registru public in prealabil.

Executarile silite efectuate in baza unor astfel de titluri executorii, care au fost incepute anterior datei de 24.03.2017 – data intrarii in vigoare a Legii nr. 17/17.03.2017 – vor continua fara a fi afectate in vreun fel de modificarile aduse prin Legea nr. 17.

Acordurile parentale sunt titluri executorii

O a doua modificare in materia titlurilor executorii se refera la acordurile parentale, care devin titluri executorii odata cu introducerea unor noi prevederi in Legea notarilor publici si a activitatii notariale nr. 36/1995.

Anterior, conventiile incheiate in procedura divortului notarial puteau fi executate direct doar cu privire la pensia de intretinere, nu si cu privire la programul de vizitare, locuinta minorului, etc.

In trecut, procedura de divort la notar nu oferea parintilor aceleasi beneficii, intrucat era mai simplu sa se adreseze direct instantei de judecata, hotararea putand fi pusa in executare sub toate aspectele (program de vizitare, locuinta minor, etc.), nu doar in ceea ce priveste pensia de intretinere.

Potrivit noilor modificari, daca parintii doresc sa incheie, dupa divort, un nou act prin care se consfinteste intelegerea lor cu privire la aspecte ce tin de cresterea si educarea minorilor, altele decat pensia de intretinere, acest act incheiat prin inscris autentificat la notar va constitui titlu executoriu.

De asemenea, pentru ca acordul parental incheiat in procedura divortului sau in orice alte situatii sa fie valabil, notarul public, este obligat sa obtina raportul de ancheta psihosociala si sa procedeze la ascultarea minorului.

Modificarea afecteaza si conventiile de divort incheiate anterior datei de 24.03.2017, data la care a intrat in vigoare legea nr. 17/17.03.2017.