Category: News

Whistleblowing pe-un picior de plai

Alexandra Cruceru Ce este whistleblowing-ul? Simplificat, whistleblowing-ul reprezintă posibilitatea unui lucrător, denumit avertizor de integritate, de a sesiza angajatorul său, o autoritate competentă sau chiar întreaga opinie publică cu privire la o încălcare a legii despre care a aflat într-un context profesional. Adică fie un fel de „Eu când vreau să fluier, fluier!”, fie un fel de șoaptă la ureche, în funcție de curajul lucrătorului respectiv. Nimic mai simplu! Și Read more [...]

Noutăți privind individualizarea sancțiunilor aplicabile de către Consiliul Concurenței

Roxana Iordache, Senior Associate Sfârșitul anului 2020 a adus modificări importante ale legislației secundare în domeniul concurenței, vizând, în principal, noi facilități de reducere a amenzilor aplicabile întreprinderilor care se fac vinovate, într-o anumită măsură, de săvârșirea contravențiilor (i.e. înțelegeri anticoncurențiale, abuz de poziție dominantă, nenotificarea unei concentrări economice) prevăzute de legea ce guvernează concurența în România. În Read more…

Poate fi invocată forța majoră în baza O.U.G. 29/2020 în contractele în care părțile au exclus efectele forței majore?

Av. Alina Nica, Partener Este cert: prin art. X din Ordonanța de urgență nr. 29/2020 privind unele măsuri economice și fiscal bugetare (în vigoare din 21.03.2020), a fost instituită o nouă condiție ce afectează dreptul de a invoca forța majoră, după cum urmează: “Art. X Pe durata stării de urgenţă, întreprinderile mici şi mijlocii, astfel cum sunt definite de Legea…

Despre datele personale în vremea coronavirusului (sau de ce e bine să te piepteni chiar când țara arde)

În toată agitația creată de măsurile fără precedent luate de toate statele lumii pentru combaterea pandemiei, ne concentrăm pe zonele de drept cu aplicabilitate imediată (dreptul muncii, forța majoră și altele asemenea). Puțini dintre noi mai au acum timp să se gândească și la Regulamentul General privind Protecția Datelor (GDPR). Și totuși, instituirea stării de urgență, cu toate consecințele ei,…

Q&A Temporary suspension of employment as a result of economic difficulties

Av. Maria Cristescu Considering that more and more businesses are facing difficulties due to the pandemic caused by the spread of coronavirus SARS-CoV-2 in more than 150 countries, both employers and employees are looking for answers regarding their employment status. Please find bellow top 10 questions our employment team was most asked about and our considerations in these matters. What…

ȘOMAJUL TEHNIC ÎN VREMURILE SARS-CoV-2

Av. Alexandru Tache În contextul economic și social actual, cauzat de pandemia de coronavirus SARS-CoV-2, mulți angajatori au fost puși în situația de a-și întrerupe ori reduce activitatea, fie ca o consecință directă a deciziilor luate de autorități, fie ca o consecință indirectă a pandemiei și/sau a deciziilor luate de autorități. În aceste circumstanțe și având în vedere legislația muncii…

Schimbare majoră a modului de evaluare a imobilelor în scopul acordarii măsurilor compensatorii

Prin Legea nr. 22/2020 s-a modificat articolul nr. 21 alin. 6 din Legea nr. 165/2013 în sensul că evaluarea imobilului se face prin utilizarea grilei notariale valabile la data emiterii deciziei de catre Comisia Naționala pentru Compensarea Imobilelor.' Astfel, prin această Lege s-au modificat considerabil dispozițiile articolului nr. 21 alin. 6 din Legea nr. 165/2013 care in forma sa ulterioară…

Răspunderea administrativă a funcționarilor publici conform noului Cod Administrativ

În lumina noilor reglementări, cu precădere intrarea în vigoare a Ordonanței de Guvern nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, au fost abrogate o serie de acte normative. Printre acestea, menționăm dispozițiile Statutului funcționarilor publici privind sancțiunile disciplinare și răspunderea funcționarilor publici. Se aplică deci, în prezent, art. 490 din OG 57/2019, potrivit căruia încălcarea de către funcționarii publici, cu vinovăție, a…

Despre exproprieri si despagubiri

Dreptul de proprietate este garantat prin art. 44 din Constitutie, art. 555 si urm. din Codul civil, si prin Protocolul Aditional nr. 1 la Conventia pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale, unde in art. 1 se reglementeaza faptul ca „Orice persoana fizica sau juridica are dreptul la respectarea bunurilor sale.” Dreptul de proprietate privata este un dreptul real…

Noutăți legislative în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor

În Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 589 din 18 iulie 2019 a fost publicată Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative (în continuare „Legea nr. 129/2019”), prin intermediul căreia a fost abrogată vechea Lege nr. 656/2002, precum și Hotărârea Guvernului nr. 594/2008 privind aprobarea…