Category: News

Despre imobilele care nu au acces direct la drumul public și soluțiile legale prin care se poate obține acest acces

În practică sunt întâlnite situații în care imobilele - apartamente/case cu teren sau fără - nu au acces direct la drumul public și nici nu au reglementată o cale prin care se realizează accesul la drumul public. În conformitate cu dispozițiile art. 380 din Regulamentul din 2014 de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară emis de Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară, în cazul în care accesul la unitatea funcțională Read more [...]

Despre clauzele contractuale și practicile abuzive în contractele dintre profesioniști și în contractele dintre aceștia și autoritățile contractante

Av. Alexandru Tache De cele mai multe ori când auzim sintagma „clauze abuzive” ne gândim la clauzele cuprinse în contractele încheiate între profesioniști și consumatori, clauze care fac obiectul de reglementare al Legii nr. 193/2000 privind clauzele abuzive din contractele încheiate între profesionişti şi consumatori, republicată. Însă, nu trebuie scăpat din vedere că pot exista clauze contractuale și practici abuzive inclusiv…

Noul Cod administrativ despre închirirerea bunurilor aflate în proprietate publică

Începând cu data intrării în vigoare a OUG nr. 57/2019 privind mult-controversatul Cod administrativ, bunurile aflate în proprietatea publică a statului și a unităților administrativ-teritoriale se bucură de reglementarea unei noi proceduri de închiriere. În rândurile care urmează vom trata succint principalele noutăți aduse de actul normativ intrat în vigoare începând cu dată de 05 Iulie 2019, moment în care…

ÎNSCRIEREA DREPTULUI DE PROPRIETATE ASUPRA UNEI CLĂDIRI EDIFICATE FĂRĂ AUTORIZAȚIE DE CONSTRUIRE

În cadrul acestui material vom trata, din punct de vedere practic, înscrierea în Cartea Funciară a unei construcții edificate fără autorizație de construire, în contextul adoptării Deciziei nr.13/2019,  prin care instanța supremă interpretează dispozițiile art. 37 alin. (5) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, după cum urmează: ”Lipsa autorizaţiei de construire sau nerespectarea prevederilor acesteia, precum…

Clarificarea, redobândirea și renunțarea la cetățenia română a persoanelor aflate în străinătate

Charles Rousseau a definit cetățenia ca fiind legătura permanentă, politică și juridică între o persoană fizică și statul pe teritoriul căruia locuiește. Legea 21/1991 privind cetățenia română prevede că cetățenia este legătura și apartenența unei persoane fizice la statul român. Există numeroase aspecte ce pot fi puse în discuție cu privire la noțiunea de cetățenie, însă, ne vom opri asupra…

Aspecte privind angajarea cetățenilor străini – ABC-ul recrutării

Deși rata de ocupare a forței de muncă pentru persoanele cu vârsta cuprinsă între 20 - 65 de ani a fost de 72,2 %, fiind cea mai mare medie anuală înregistrată vreodată la nivelul unional, tot mai mulți angajatori se confruntă cu o insuficiență a forței de muncă. Acesta este motivul pentru care atât multinaționalele, cât și companiile locale își…

Application Summer Academy #8

Dear Students, We are looking forward to receive your applications. If you’re ready to have a great summer experience, please apply here! Good luck everyone!    …

Cum construim fără să fim amendați, ori demolați

Anterior edificării unei construcții, trebuie sa ne asigurăm că deținem o autorizație de construire emisă în conformitate cu dispozițiile legale. În caz contrar, executarea fără autorizaţie de construire, cu anumite excepții prevăzute de lege, de către investitor şi executant sau executarea cu nerespectarea prevederilor autorizaţiei, a proiectului tehnic, a lucrărilor prevăzute reprezintă contravenție sau chiar infracțiune, potrivit art. 26 din…

Decăderea din beneficiul termenului contractual – mijloc de protecție pentru contractantul aflat în pericol de a nu-și recupera creanța

De regulă, obligațiile pe care ni le asumăm, ori pe care și le asumă cocontractanții noștri, sunt afectate de un termen de executare a acestora. Astfel, obligația asumată stă la “adăpostul” unui termen convenit de părți pentru realizarea acesteia, motiv pentru care persoana în favoarea căreia trebuie îndeplinită obligația nu poate cere executarea acesteia anterior îndeplinirii termenului. Spre exemplu, dacă…

Mărcile comunitare – Regulamentul (UE) 2017/1001 al Parlamentului European și al Consiliului privind marca Uniunii Europene

  "Marca este aura credinţelor şi aşteptărilor cu privire la produs (sau serviciu), în măsură să-i confere relevanţă şi distincţie. Este extrem de puternică, întrucât depăşeşte zona caracteristicilor fizice ale produsului şi pătrunde în sfera caracteristicilor psihologice. ” Mary Lewis – Lewis Moberly Design Agency Componentă a proprietății industriale, marca reprezintă un semn ce permite distingerea produselor sau a serviciilor…