Schimbare majoră a modului de evaluare a imobilelor în scopul acordarii măsurilor compensatorii

Prin Legea nr. 22/2020 s-a modificat articolul nr. 21 alin. 6 din Legea nr. 165/2013 în sensul că evaluarea imobilului se face prin utilizarea grilei notariale valabile la data emiterii deciziei de catre Comisia Naționala pentru Compensarea Imobilelor.’

Astfel, prin această Lege s-au modificat considerabil dispozițiile articolului nr. 21 alin. 6 din Legea nr. 165/2013 care in forma sa ulterioară modificării prin O.U.G nr. 98/2016 stabilea că evaluarea imobilului se face prin aplicarea grilei notariale valabile la data intrării în vigoare a Legii nr. 165/2013, în considerarea caracteristicilor tehnice ale imobilului și a categoriei de folosință la data preluării acestuia.

Practic prin această modificare pe de o parte s-a înlăturat plafonarea evaluării imobilului la nivelul valorilor stabilite prin grila notariala aferenta anului 2013 si totodată condiționarea demonstrării caracteristicilor tehnice ale imobilului și a categoriei sale de folosință la data preluării.

Efectele înlăturarii condiției demonstrării caracteristicilor tehnice ale imobilului și a categoriei sale de folosință la data preluării sunt evident favorabile presoanelor îndreptățite.

Pănă acum, in conformitate cu dispozitiile articolului nr. 21 alin. 6 1 și alin. 6 2 din Legea nr. 165/2013, dacă persoanele îndreptățite nu puteau demonstra, in raport de momentul preluarii abuzive, amplasamentul și/sau caracteristicile tehnice ale imobilului or, suprafața și/sau descrierea din punct de vedere arhitectural a construcțiilor pentru care se stabilesc despăgubiri, evaluarea se făcea prin aplicarea valorii minime pentru zona sau categoria de imobil prevăzută de grila notariala (2013) pentru localitatea in care era situat imobilul, iar in cazul construcțiilor se avea in vedere o suprafață utilă de 21 mp.

Astfel, in situația în care persoanele îndreptățite, nu de puține ori, din motive neimputabile lor, ci mai degrabă autoritaților statului de la momentul preluării abuzive, erau în imposibilitate să prezinte documente care să se încadreze in limita temporală impusă prin articolul nr. 21 alin. 6 din Legea nr. 165/2013, urmau a fi “sancționate” prin plafonarea despăgubirilor  in modalitățile mai sus enunțate.

Deși dispozițiile anterior menționate au rămas neschimbate, ele trebuie interpretate in contextul noii forme a articolului nr. 21 alin. 6, găsindu-și aplicarea doar in situațiile in care la dosarul administrativ nu se regăsesc documente care sa ateste amplasamentul și/sau caracteristicile tehnice ale imobilului or, suprafața și/sau descrierea din punct de vedere arhitectural a construcțiilor.

Așadar începand cu data de 21.03.2020, data intrării in vigoare a Legii nr. 22/2020, Comisia Națională pentru Compensarea Imobilelor va trebui ca la stabilirea numărului de puncte ce se cuvin persoanelor îndreptățite, pe baza documentelor aflate la dosarul administrativ (a caror existenta temporala nu mai este necesar sa fie contemporană cu data preluării abuzive a imobilului) să se raporteze la valorile stabilite pentru imobile prin grila notarială valabilă la data emiterii Deciziei de compensare.

În continuare rămăne de lămurit, astfel cum s-a impus in cazul formei anterioare a articolului nr. 21 alin. 6 din Legea nr. 165/2013, modificată si completată prin O.U.G nr. 98/2016, dacă noua sa formă, astfel cum a fost modificată şi completată prin Legea nr. 22/2020, se aplică şi cauzelor aflate pe rolul instanţelor judecătoreşti, având ca obiect decizii de compensare emise anterior intrării în vigoare a legii modificate.

(Avocat Andreea BADEA)