Tag: covid

Poate fi invocată forța majoră în baza O.U.G. 29/2020 în contractele în care părțile au exclus efectele forței majore?

Av. Alina Nica, Partener Este cert: prin art. X din Ordonanța de urgență nr. 29/2020 privind unele măsuri economice și fiscal bugetare (în vigoare din 21.03.2020), a fost instituită o nouă condiție ce afectează dreptul de a invoca forța majoră, după cum urmează: “Art. X Pe durata stării de urgenţă, întreprinderile mici şi mijlocii, astfel cum sunt definite de Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu Read more [...]

Despre datele personale în vremea coronavirusului (sau de ce e bine să te piepteni chiar când țara arde)

În toată agitația creată de măsurile fără precedent luate de toate statele lumii pentru combaterea pandemiei, ne concentrăm pe zonele de drept cu aplicabilitate imediată (dreptul muncii, forța majoră și altele asemenea). Puțini dintre noi mai au acum timp să se gândească și la Regulamentul General privind Protecția Datelor (GDPR). Și totuși, instituirea stării de urgență, cu toate consecințele ei,…

Q&A Temporary suspension of employment as a result of economic difficulties

Av. Maria Cristescu Considering that more and more businesses are facing difficulties due to the pandemic caused by the spread of coronavirus SARS-CoV-2 in more than 150 countries, both employers and employees are looking for answers regarding their employment status. Please find bellow top 10 questions our employment team was most asked about and our considerations in these matters. What…

ȘOMAJUL TEHNIC ÎN VREMURILE SARS-CoV-2

Av. Alexandru Tache În contextul economic și social actual, cauzat de pandemia de coronavirus SARS-CoV-2, mulți angajatori au fost puși în situația de a-și întrerupe ori reduce activitatea, fie ca o consecință directă a deciziilor luate de autorități, fie ca o consecință indirectă a pandemiei și/sau a deciziilor luate de autorități. În aceste circumstanțe și având în vedere legislația muncii…