Poate fi invocată forța majoră în baza O.U.G. 29/2020 în contractele în care părțile au exclus efectele forței majore?

Av. Alina Nica, Partener Este cert: prin art. X din Ordonanța de urgență nr. 29/2020 privind unele măsuri economice și fiscal bugetare (în vigoare din 21.03.2020), a fost instituită o nouă condiție ce afectează dreptul de a invoca forța majoră, după cum urmează: “Art. X Pe durata stării de urgenţă, întreprinderile mici şi mijlocii, astfel cum sunt definite de Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu Read more [...]